Skip to content

Cách tăng trận nhiều tướng trong Ngọa Long

Trong Ngọa Long, để có thể xuất được nhiều tướng ra trận, bạn cần phải tăng các trận đồ ở Phủ Sách Lược, các bước như sau:

Phủ Sách Lược

Vào Phủ Sách Lược và chọn Khoa Kỹ

Trận Đồ Ngọa Long

Chọn Trận Đồ muốn tăng và bấm Tăng Cấp, các cấp 2, 5, 10 sẽ có thêm tướng ra trận

Chúc vui !

One Comment

leave a comment
  1. lan / Sep 15 2012

    cam on ban nhieu nha

Leave a Comment